ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Καλύπτονται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα για κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά την μεταφορά τους. Λαμβάνονται υπόψη τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά τους,(χερσαία-θαλάσσια-εναέρια) είδος και αξία εμπορεύματος, συσκευασία, τόπος φόρτωσης και προορισμού καθώς και η διαδρομή που θα ακολουθηθεί. Οι όροι διέπονται από τις ρήτρες των LLOYD’S και συνοπτικά περιγράφοντας :

• Ρήτρα C (κατονομαζόμενους κινδύνους) α) χερσαίες: πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από την πορεία με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημιές των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων. β) θαλάσσιες: πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κ.α., σχετικούς ατυχηματικούς κινδύνους με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημιές των ασφαλισμένων αντικειμένων.
• Ρήτρα B (κατονομαζόμενους κινδύνους): Καλύπτει ότι και η ρήτρα C , έχει όμως πιο διευρυμένη κάλυψη, χωρίς να προσεγγίζει τα δεδομένα τις Ρήτρας Α. Όλες οι ρήτρες μπορούν να διευρυνθούν για τους κινδύνους πολέμου, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών κ.α.
• Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου): Καλύπτει όλους τους κινδύνους ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδίου εκτός από γεγονότα που αποτελούν πάγιες εξαιρέσεις σε όλα τα συμβόλαια. Ενδεικτικά: δόλος, μόλυνση από ραδιενεργά υλικά κ.α.

Η ασφάλιση μεταφορών απευθύνεται σε έμπορους, εισαγωγικές/εξαγωγικές επιχειρήσεις, εκτελωνιστές και σε οποιονδήποτε άλλον, έχει έννομο συμφέρον για τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μπορεί να υποστούν ζημιές κατά τη μεταφορά.

transport


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

omadikes epixeiriseis     Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής       nomiki prostasia     Νομική προστασία
oxima   Ομαδική Ασφάλιση οχημάτων   omadikes epixeiriseis   Ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
astiki euthini small   Αστικής ευθύνης   pistwsewn epixeiriseis   Ασφάλιση πιστώσεων
oximatwn epixeiriseis   Ασφάλιση μεταφορών   kindunos epixeiriseis   Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου