ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ιδιαίτερα σημαντική για εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν πάντα από πιθανή αφερεγγυότητα των πελατών (επισφάλειες και πτωχεύσεις).

Μπορούν να ασφαλιστούν για τη μη πληρωμή των οικονομικών τους απαιτήσεων από τις επί πιστώσει πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Δυνατότητα επέκτασης των πωλήσεων σε υγιές πελατολόγιο λόγω μη γνώσης της αγοράς και του βαθμού επικινδυνότητας σε όλο τον κόσμο. Με αποκλειστικές πληροφορίες που συλλέγονται από εταιρείες από κάθε χώρα και καταχωρούνται σε κοινή παγκόσμια βάση δεδομένων.

Ουσιαστική βοήθεια στο τμήμα πιστοποιητικού έλεγχου της επιχείρησης. Χαμηλό κόστος ασφάλισης. Παραπάνω οικονομική επιδείνωση, το κόστος παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα σε σχέση με τα οφέλη της ασφάλισης διαμορφώνεται κυρίως από το χρόνο πίστωσης και το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων των επί πιστώσει πωλήσεων.

                                                          ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Aξιολόγηση οικονομική και συναλλακτικές καταστάσεις υφιστάμενων και νέων πελατών

            

               G

Προστασία από επισφάλειες προλαμβάνοντας των κίνδυνο

Διεκδίκηση της απαίτησής σας σε περίπτωση ζημιάς

          

 

               F

Απαλλαγή της επιχείρησης από το βάρος της διαχείρισης και το κόστος της διεκδίκησης των απαιτήσεων. Μεγιστοποίηση δυνατότητας επανείσπραξης.

Αποζημίωση σε προκαθορισμένο διάστημα έως και το 85% της αξίας των τιμολογίων

     

              C

Ενίσχυση της ρευστότητας και αξιοπιστίας της επιχείρησης.

Deal Insurance - ειδικοί και για τις ασφαλίσεις πιστώσεων

pistwsewn


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

omadikes epixeiriseis     Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής       nomiki prostasia     Νομική προστασία
oxima   Ομαδική Ασφάλιση οχημάτων   omadikes epixeiriseis   Ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
astiki euthini small   Αστικής ευθύνης   pistwsewn epixeiriseis   Ασφάλιση πιστώσεων
oximatwn epixeiriseis   Ασφάλιση μεταφορών   kindunos epixeiriseis   Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου