ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών εταιριών κατά την άσκηση πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και εξουσιών τους. Η «αδικοπραξία» δεν πρέπει να ενέχει δόλο και γενικά να περιλαμβάνει παράνομες πράξεις και παραλείψεις όπως:

α) παράβαση καθήκοντος, παραβίαση/νόμων/κανονισμών/ καταστατικού της εταιρείας.

β) αμέλεια, σφάλμα, παράλειψη

γ) αδιακρισία, απροσεξία, λάθη, παραπλάνηση

δ) κακή διαχείριση

Η DEAL insurance μπορεί να σας προτείνει ασφαλιστικές λύσεις για κάθε επιχείρηση.

executives 1


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

omadikes epixeiriseis     Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής       nomiki prostasia     Νομική προστασία
oxima   Ομαδική Ασφάλιση οχημάτων   omadikes epixeiriseis   Ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
astiki euthini small   Αστικής ευθύνης   pistwsewn epixeiriseis   Ασφάλιση πιστώσεων
oximatwn epixeiriseis   Ασφάλιση μεταφορών   kindunos epixeiriseis   Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου