ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα ευρυ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας πλήρη κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων. Ο ασφαλισμένος γνωρίζει εξ ‘αρχής ότι θα αποζημιωθεί για κάθε ζημιά που θα συμβεί, με εξαίρεση λίγες περιπτώσεις που αφορούν, είτε φυσιολογική φθορά, είτε γεγονότα που αναστέλλουν την λειτουργια του συμβολαίου όπως πόλεμος, επανάσταση, πολιορκία, πυρηνική ενέργεια, δόλος κ.α.

Ενδεικτικοί τύποι ασφαλιστηρίων:

• Κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών. Παρέχεται «προστασία» για κάθε είδους μηχανολογικό εξοπλισμό, για κάθε απρόβλεπτη και αιφνίδια ζημιά ή απώλεια που προέρχεται από μηχανική βλάβη (κατονομαζόμενοι κίνδυνοι). Επέκταση σε απώλεια εσόδων-κερδών.

• Μηχανικού εξοπλισμού. Παρέχεται κάλυψη όταν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας ή αδράνειας εντός εργοταξίου ή είναι αποθηκευμένος ή βρίσκεται σε αποσυναρμολόγηση.

• Κατά παντός κινδύνου εργολάβων. Απευθύνεται σε εργολάβους, χρηματοδότες έργου, ιδιοκτήτες οικοδομών/έργων, κατασκευαστικές εταιρείες, πολιτικούς μηχανικούς κ.α. Καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά συμβεί από τυχαίο γεγονός (εκτός εξαιρέσεων) και επιπλέον αστική ευθύνη τρίτων-εργοδοτική ευθύνη-διασταυρούμενη ευθύνη, μεταξύ των ασφαλισμένων μερών -απλή ή εκτεταμένη συντήρηση- επείγον ναύλος-υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς.

• Ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Απευθύνεται σε διαγνωστικά ή ιατρικά κέντρα, για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικά συσκευές. Καλύπτει κάθε ζημιά που θα συμβεί στο περιουσιακό στοιχείο από τη στιγμή και μετά που θα τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία (εξαιρείται η περίοδος συναρμολόγησης).

Μαζί θα βρούμε τη λύση για την ανάγκη της επιχείρησής σας.

all dan


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

omadikes epixeiriseis     Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής       nomiki prostasia     Νομική προστασία
oxima   Ομαδική Ασφάλιση οχημάτων   omadikes epixeiriseis   Ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
astiki euthini small   Αστικής ευθύνης   pistwsewn epixeiriseis   Ασφάλιση πιστώσεων
oximatwn epixeiriseis   Ασφάλιση μεταφορών   kindunos epixeiriseis   Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου