ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

Ο στόχος μιας σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και φυσικά η κερδοφορία της.

Γιατί είναι χρήσιμη η ομαδική ασφάλιση:

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό. Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού είναι η καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας επιχείρησης. Σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αφού οι παροχές είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν τα κενά του κρατικού ταμείου και ισοσκελίζουν τις μειώσεις εισοδήματος των εργαζομένων. Συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θετικού κλίματος των δεσμών, μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων, αφού απαλλάσσει το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης από προβλήματα που τους απασχολούν. Αποτελεί αποδεδειγμένα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Τι καλύπτει η ομαδική ασφάλιση:

• Ασφάλεια ζωής και εισοδήματος
• Ασφάλεια υγείας
• Συνταξιοδοτικά προγράμματα
• Άμεση αποζημίωση
• Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη.

Αποτελεί παροχή με χαμηλό κόστος λόγω έκπτωσης της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης έως ποσού 1.500€ ανά εργαζόμενο (άρθρο 9 παρ.2 του νέου φορολογικού νόμου Ν.3296/2004) (αρθρο 31 παρ.1 υποπ.δ.δ’ της περιπτ α) του Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.3091/02)

Εμείς με άριστη τεχνογνωσία και προϊόντα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην ελληνική και διεθνή αγορά, μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας το πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σας

executives 2


 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

omadikes epixeiriseis     Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής       nomiki prostasia     Νομική προστασία
oxima   Ομαδική Ασφάλιση οχημάτων   omadikes epixeiriseis   Ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων
astiki euthini small   Αστικής ευθύνης   pistwsewn epixeiriseis   Ασφάλιση πιστώσεων
oximatwn epixeiriseis   Ασφάλιση μεταφορών   kindunos epixeiriseis   Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου